U Centralni Naše stranke održan je sastanak Savjeta za solidarnost, koji okuplja eksperte iz oblasti socijalne zaštite, čiji je zadatak da u narednom periodu pristupi izradi novih politika Naše stranke na polju socijalnog uključivanja i borbi protiv siromaštva.

„Savjet za solidarnost će utvrditi početne tačke u izradi našeg Novog plana borbe protiv siromaštva, a želimo zacrtati i strateške ciljeve za Politiku solidarnosti Naše stranke kroz koju ćemo ponuditi nova rješenja u oblasti socijalne zaštite i socijalnog uključivanja“, kazala je Sandra Zaimović iz Savjeta za solidarnost.

„Također, nastavljamo sa pripremom Porodične politike, koja treba obuhvatiti različite programe od zaštite reproduktivnog zdravlja preko statusa roditelja-odgajatelja do sistemskog pristupa podršci porodicama s djecom. Naša rješenja u sebi nude prijedloge izmjena važećih propisa – dakle onoga što imamo na papiru, ali i postojećih praksi. To je razlika u odnosu na predizborne programe na koje je javnost naviknula. Mi smo već krenuli sa njihovom izradom, kako bismo do 2018., kroz komunikaciju sa javnošću – ponudili najbolja rješenja“, dodala je Zaimović.

„U narednom periodu planiramo i organizaciju diskusije ‘Jednaki kriteriji za sve’, kojom želimo nastaviti raditi na konkretizaciji izmjena propisa kojim će se podrška osobama sa invaliditetom vršiti na osnovu stepena i vrste invaliditeta, a ne na osnovu uzroka – ratnog, neratnog, civilnog ili vojnog“, zaključila je Zaimović.

Savjet za solidarnost je otvoren za pristupanje i učešće članovima i članicama Naše stranke, ali i simpatizerima te ekspertima koji žele doprinijeti izradi javnih politika u ovoj oblasti (nasastranka@nasastranka.ba).