Kako doći do informacija o porodiljskim naknadama? Kao majka, radoznalo sam tragala za tim podacima. Oni su teško dostupni. Ne postoje lako dostupni vodiči ili upute koje bi nas informisale o temu porodiljskih naknada.

Izvor navedenog problema je prvenstveno u činjenici da porodiljske naknade nisu jedinstvene, već variraju od kantona do kantona. Tako su, naprimjer, dijete i majka iz Tuzlanskog kantona diskriminisani u poređenju sa djetetom i majkom iz Sarajeva. Također, majke koje rade u javnom sektoru imaju veća prava od onih koje rade u privatnom sektoru.

Na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj u decembru prošle godine, usvojen je prijelod o jednokratnoj pomoći u iznosu od 100 KM svakoj porodilji. To je donekle značajan pomak, ali i nedovoljno rješenje, jer pitaju li se vlasti šta da rade porodilje nakon te pomoći? Šta je sa ostalih 11 mjeseci u godini? Ko će voditi brigu o majci, ko će i s kojim novcem kupiti potrepštine, ako je – kao što je često slučaj – i otac na birou, nezaposlen?

Ignorisanjem problema porodiljskih naknada, ova zemlja godinama pušta bijelu kugu da pokaže zube. Rijetki su pokazali zainteresiranost da se ovaj problem riješi. Među njima je i Naša stranka, zbog čega sam ponosna što sam njena članica.

Vlada Federacije je, na inicijativu Naše stranke, obećala da će čim prije krenuti u realizaciju jedinstvenog fonda na nivou Federacije, kojim bi se pravednije riješio problem porodiljskih naknada. Povodom Međunarodnog dana žena, izražavam nadu da će se to desiti što prije.

                Adela Tubić, članica Naše stranke u Lukavcu