Naša stranka Novi Grad Sarajevo upozorava na loše stanje Park šume Mojmilo, gdje je primjećen otežan pristup pješacima, neuređenost površina i neiskorištenost velikog ekološkog i turističkog potencijala koje ova lokacijama ima. Potvrdu za ovo daje i posljednji dostavljeni izvještaj Javnog preduzeća Lokom gdje se navode minorni prihodi koje Park ostvaruje, a budžetska izdvajanja se iz godine u godinu smanjuju.

“Lokom je bio involviran u izgradnju eko-kuće, amfiteatra, arboretuma i šadrvana. Sve su to sadržaji koji mogu da privuku posjetioce. Međutim, trenutno manjka promocije i posjećenosti lokacije, posebno zbog problema prilaza i signalizacije koja bi uputila građane i građanke na potencijale prostora. Naša vijećnica Amela Topuz će pokrenuti inicijativu za rješavanje pristupnih puteva i olakšavanje korištenja ovog parka”, kazao je Adi Škaljić, član Naše stranke.

“Čini se da trenutna vlast nema viziju za rješavanje pitanja Parka šume Mojmilo, te jedna od naših ključnih lokalnih politika u smislu zaštite životne sredine treba biti adekvatno korištenje ovog prostora. Planirana izdvajanja za ovu godinu su svega 30 000 maraka, znamo da je općina radila i na razvoju i osposobljavanju drugih površina za rekreaciju, ali mi jednostavno moramo imati u vidu potrebe stanovnika Općine Novi Grad, a konačno i razmisliti kako Park-šuma može postati lokacija na koju dolaze građani iz drugih općina kao poželjno mjesto za gradsko izletište”, zaključio je Škaljić.