Na glavnoj saobraćajnici u Novom Gradu, za potrebe sportsko-rekreativnog centra Vistafon i restoran Boston, omogućeno je da se vozilima da skreću, prelaze trotoar, te pješačku i biciklističku stazu. Isto je urađeno bez adekvatne horizontalne i vertikalne signalizacije, direktno ugoržavajući kako pješake, tako i motorna vozila koja saobraćaju na ovom vrlo prometnom mjestu.
„Ja razumijem da su općinske vlasti bile pod nekom vrstom pritiska da se pitanje prilaza Vistafonu riješi. Razumijem i da imamo dijelove zgrada na glavnoj gradskoj magistrali koji su nepristupačni zbog prirode ceste koja našu općinu tretira kao tranzitni prostor. Istina je i da je dugoročni interes Novog Grada da to tako više ne bude, te da se sadržaji koje nudimo koriste kako od naših komšija, tako i od svih građana Sarajeva. Ono što je problem što ovakva rješenja, bez ikakvog obzira i promišljanja o eventualnim posljedicama mogu donijeti samo štetu“, kazao je Adi Škaljić iz Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad te zatražio da se vijeće izjasni po ovom pitanju.
„Riječ je o mjestu koje se nalazi svega tri stotine metara od općinske zgrade, te je riječ o neviđenom apsurdu, jer omogućava motornim vozilima prelazi preko pjesačke i biciklističke staze. Dakle, iste one biciklističke staze u koju je općina uložila sredstva i koja je zaista dobra stvar koju smo napravili. Zašto šeprtlje u administraciji poništavaju rezultate? Zašto su nadležni dopustili da se dovode u rizik život i zdravlje svih učesnika u saobraćaju? Da li je interes vlasnika privatnih objekata važniji od sigurnosti? Vjerujemo da je odgovor na ovo pitanje negativan, te zahtjevamo da se ovaj saobraćajni vandalizam ukloni, a prilaz navedenim objektima riješi na optimalan način”, kazao je Škaljić.