Naša stranka Novi Grad je zatražila od Općinskog vijeća da se što prije pristupi reorganizaciji poslova u Trećoj policijskoj upravi, kako bi se olakšao posao i zaposlenicima, ali i osigurao bolji pristup građana uslugama. Inicijativu je uputila vijećnica Amela Topuz, a prijedlog je pripremio Adi Škaljć iz OO NS Novi Grad.

„U Odjeljenju za administraciju Novi Grad gdje se vrši registracija motornih vozila je došlo do promjene radnog vremena, gdje je agencijama za registraciju vozila, kao pravnim licima, dozvoljeno da predaju potrebnu dokumentaciju do 14:00 sati (dok fizičkim licima do 16:00 sati). Ovakva organizacija radnog vremena dovodi do enormnih gužvi i čekanja u redovima, uslijed čega agencije za registraciju ne mogu kvalitetno pružiti svoje uslugu, za koje su registrovane, što za posljedicu ima ograničenje u njihovom radu, kao i nemogućnost ispunjenja poslovnih ciljeva. Trenutno uposlenici/uposlenice agencija su primorani/e da svoj posao započnu u redovima od ranih jutarnjih sati (npr. 6:00 sati) kako bi uspješno do 14:00 sati mogli predati potrebnu dokumentaciju za njihove klijente“, kazao je Adi Škaljić.

„Također, ovim radnim vremenom nije precizirano da fizička lica moraju svoju dokumentaciju predavati u terminima od 14:00 sati, već im je omogućeno da u istom terminu kao i pravna lica predaju svoje zahtjeve. Pored nužnosti za izmjenom radnog vremena bez ograničavanja na pravna i fizička lica, potrebno je izvršiti reorganizaciju u smjeru povećanja broj radnika/ica i da od ukupno 5 šaltera koja su planirana u navedenom Odjeljenju ujedno i da funkcioniraju. Trenutno samo dva šaltera su otvorena u ovom Odjeljenju“, napominje Škaljić.

„Predložili smo i da se uzmu u razmatranje i inicijativu koju smo pokrenuli prošle, 2016. godine, a koja se odnosi na mogućnost volontiranja u policijskoj upravi na administrativnim poslovima, koje bi zasigurno doprinjelo efikasnijem radu u navedenom Odjeljenu, kao i priliku da studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kroz volonterski staž usvoje radne navike i tehnike, koje će ih učiniti konkuretnijim na tržištu rada“, dodala je vijećnica Amela Topuz.