Svi građani i turisti mogu pristupiti otvorenoj Wi-Fi mreži “Općina Stari Grad Free WiFi” koja pokriva prostor od Baščaršijskog trga do Katedrale kroz glavne šetnice ulica Sarači i Ferhadija.

Rezultat je to inicijative Adle Kupusović, vijećnice Naše stranke u Općini Stari Grad, koju je u februaru ove godine podnijela na Općinskom vijeću.

“Kolega Vedran Grebo je 2013. godine podnio ovu inicijativu koja je i djelimično realizovana. Naime, besplatna wi-fi konekcija je postojala na Baščaršijskom trgu, ali je bilo nemoguće istoj pristupiti. Prvobitnim planom je bilo predviđeno uspostavljanje besplatne wi-fi konekcije na tri lokacije: Baščaršijski trg, Trg ispred Katedrale i At Mejdan. Prva faza je realizovana nekvalitetno i na tome se stalo.

U ovim danima, pred početak turističke sezone, izuzetno mi je drago što su nadležne službe reagovale ovako brzo na moju inicijativu koju smo podnijeli na sjednici Općinskog vijeća u februaru i prepoznale njen značaj.

Stari Grad je ovim potezom na korak bliže do pružanja izvanrednog turističkog iskustva svim posjetiteljima”, rekla je Kupusović.