SLUŠAJ ME

Općina Stari Grad je jedna od najinteresantnijih lokacija za turiste koji dolaze u Sarajevo i BiH. Međutim, Općina ima mnogo više turističkog potencijala od onoga što se koristi. S tim u vezi, Naša stranka je podnijela niz inicijativa čijom bi realizacijom ponuda bila proširena.

“Predložili smo kreiranje nove turističke zone koja će obuhvatiti prostor ulice Kovači, kako bi ta ulica postala prepoznatljiva ruta u turističkim ponudama Starog Grada. Spomenuta ulica, pored svog historijskog značaja, predstavlja i poveznicu između Baščaršije i mezarja Kovači, kao i Žute i Bijele tabije koje u posljednjih nekoliko godina posebno privlače turiste koji dolaze u Sarajevo”, kaže Adla Kupusović-Branković iz Općinskog odbora Naše stranke Stari Grad.

Ova inicijativa pomogla bi i starim zanatima. Malo je poznato da u Kovačima radi čak sedam zanatlija (kovač, limar, bravar, kazandžija, kalajdžija, nožar i mlinar) koji svoje proizvode kreiraju na tradicionalni način, bez želje za prodajom uvoznih proizvoda kojih je sve više na Baščaršiji. To je ono što privlači turiste, a u zapećku je turističke ponude u Starom Gradu. Rekonstrukcijom ove ulice njihovi proizvodi postaju dostupniji svim posjetiteljima Starog Grada.

Također, nakon postavljanja fizičkih prepreka za kretenja motornih vozila ovom ulicom, Kovači postaju pješačka zona, te će na ovaj način pružiti kako stanovnicima Starog Grada, tako i turistima nesmetani prolazak i užitak u ovoj ulici.