Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, Klub vijećnika Naše stranke podržao je zaključak kojim se odobrava kupovina 6 minibusa za potrebe prevoza stanovnika Općine Stari Grad. Zaključkom je utvrđeno da će minibus vozila biti ustupljena na raspolaganje KJKP „GRAS“ za potrebe održavanja redovnih linija u ovoj sarajevskoj općini.
„Vijećnici Vibor Handžić i Vedran Grebo su 2015. pokretali ovo pitanje. Radili smo sa građanima i građankama Starog Grada, prikupljali peticije i tražili pokretanje linija koje se ne održavaju. Konačno, današnjim zaključkom možemo reći da smo pokrenuli proces rješavanja problema javnog prevoza za stanovnike padinskih dijelova grada. Nakon tematskih sjednica, niza zahtjeva, te naših inicijativa u Skupštini Kantona Sarajevo, dokazali smo da jedinica lokalne samouprave može riješiti problem ako postoji dobra volja i spremnost Općinskog vijeća da budžetom upravlja u interesu građana“, kazala je Adla Kupusović, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo.
„Znamo da se linije Vijećnica-Hladivode, Baščaršija-Vratnik, Park-Mrkovići, Vijećnica-Brusulje se zvanično ne održavaju, dok se linije Latinska Ćuprija-Jarčedoli, Latinska Ćuprija-Komatin, Latinska Ćuprija-Mahmutovac i Park-Barice održavaju neredovno. Također, nedavno smo bili svjedoci udesa zbog tehničke neispravnosti minibus vozila na Hridu. Kupovinom ovih vozila omogućavamo GRAS-u da ispuni svoje dužnosti i obaveze preuzete registracijom linija, te ćemo nastaviti vršiti pritisak na kantonalne vlasti kako bi i ta razina vlasti dala svoj doprinos rješavanju ovog pitanja“, dodala je Kupusović.