Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća u Starom gradu, Adla Kupusović, vijećnica Naše stranke, podnijela je inicijativu da se uradi plan sanacije klizišta na području mjesne zajednice Sedrenik.

” Klizište se pojavilo u ulici Ramića banja od broja 25 do broja 33. Mislim da bi nadležne službe najprije trebale izaći na teren i izvršiti procjenu stanja na terenu, a onda u skladu sa trenutnom situacijom uraditi plan sanacije”, rekla je Kupusović.

Vijećnica Naše stranke ističe da se na klizištu nalazi i jedan objekt.

“Prilikom posjete ovoj ulici uočili smo i jednu ruševnu kuću koju klizište direktno ugrožava. Građani su nam rekli da svakodnevno strahuju šta će se dogoditi i tražili su da se klizište što prije sanira. Nadležne službe u Općini Stari Grad bi trebale što prije reagovati da se riješi ovaj problem”, zaključila je Kupusović.