adlakupusovic1Ja sam Adla Kupusović. Rođena sam u maju 1987. u Sarajevu, a cijeli sam život provela u najstarijem dijelu grada. Odrasla sam na Vratniku, u radničkoj porodici: otac – mašinski tehničar, mama – medicinska sestra.

Još od srednje škole, gajila sam određenu sklonost ka pravu i pravdi, te sam htjela najprije postati advokatica, a kasnije i sutkinja. A onda se, tokom raspusta pred sami upis na fakultet, desilo da sam počela aktivnije proučavati svijet informacionih tehnologija i shvatila da mi to više prija, da bih time htjela da se bavim profesionalno.

adlakupusovic2Diplomirala sam informacione sisteme sa dodatnom specijalnosti iz ekonomije. Tokom studija, radila sam različite poslove, između ostalog promocije i instrukcije iz engleskog, kako bih učestvovala u finansiranju svog školovanja i olakšala finansijske brige roditeljima.

Po završetku studija, nailazila sam na prepreke pri traženju posla. Iako je riječ o modernoj struci, vezanoj za tehnologije, začuđujuće je u kojoj mjeri je i tu snažan diskriminirajući stav, gdje pojedinci previđaju vještine i odlučuju pod utjecajem predrasude da je IT „muški posao“. To me, međutim, nije pokolebalo i nakon što sam radila druge poslove od grafičke industrije i ambalaže (gdje sam radila kao prodajni menadžer) – uspjela sam da nađem posao u struci. Odlučnost, kojoj su me učili kod kuće, na adlakoncu se isplatila, te posljednjih godina radim u IT sektoru, ali osjećam da prepreke koje su stavljene pred žene u IT sektoru i raznim drugim sferama samo usporavaju oporavak i razvoj ovog društva.

Ta želja za jednakim šansama, i vjera da je ključ ekonomskog i svakog drugog društvenog uspjeha u tome da se daju jednake šanse svima, bila je moj motiv da se uključim u politiku i priključim Našoj stranci. Bilo koja vrsta privilegija, s jedne strane – privilegiranu skupinu čini lijenom i zatupljuje, dok kod diskriminisanih proizvodi odsustvo želje za identifikaciju sa zajednicom.

adlakupusovic5Nakon što je moj lokalni aktivizam porodio nekoliko realiziranih inicijativa, koje sam uputila preko vijećnika Naše stranke u Starom Gradu, moja volja da se aktivnije uključim u borbu za pravedniju i ekonomski snažniju zajednicu. Želim to, jer Stari Grad je za mene ne samo mjesto prebivališta, već i način života, ljubav, emocija koju je teško opisati.

Sanacije infrastrukturnih problema u mom naselju, saradnja sa Vijećem mladih općine Stari Grad i uključivanje Fonda za mobilnost mladih u budžet – to su realizirane inicijative, koje sam uputila, iako nisam bila u Vijeću; kandidovala sam se, jer kao vijećnica mogu brže i efikasnije riješiti mnogo više problema u svojoj lokalnoj zajednici.

adlakupusovic3Nedelja je drugog u oktobru, i zato pozivam sve građanke i građane Starog Grada da izađu na izbore i daju svoj glas meni i kandidatima Naše stranke u Starom Gradu, kao i našem kandidatu za načelnika. Ekipa mladih ljudi, iz komšiluka, koji su neumorni, i koji će zaista dati sve od sebe da nađu rješenje za vaše probleme zaista zaslužuju vaše povjerenje.