Adla Kupusović je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo od 2016. godine. Rođena je 1987.god. u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirana je inženjerka informacionih sistema, sa dodatnom specijalnosti iz ekonomije. Zaposlena u privatnoj firmi za razvoj softverskih rješenja.

Želja za jednakim šansama, i vjera da je ključ ekonomskog i svakog drugog društvenog uspjeha u tome da se daju jednake šanse svima, bila je njen motiv da se aktivno uključi u politiku, te kroz svoj rad u vijeću učini svoju lokalnu zajednicu boljim mjestom za život. Fokus njenog rada je podrška mladima, ženama, razvoju Općine kao ambijneta za start up i mala preduzeća.