Gradski odbor Naše stranke u Tuzli predstavio je kandidatsku listu za Gradsko vijeće. Tim povodom oglasio se Semir Ahmetbegović, predsjednik Gradskog odbora NS-a u Tuzli.

„Naša stranka u Tuzli predstavlja najozbiljniju političku alternativu. Naši kandidati su vrijedni, pošteni, obrazovani i kreativni. Što je najvažnije, naši ljudi dijele iskustvo sa većinom građana i građanki Tuzle: riječ je o ljudima, koji su sve ove godine, pored ogromnih prepreka i sistematskih nepravdi, snagom

svoje volje i sposobnosti, uspjeli ostvariti nešto u svojim profesijama, i sad pokazuju volju da to rade i kao predstavnici građana. Naši kandidati znaju šta znači biti građanka/građanin Tuzle u ovom vremenu, niko od njih nije privilegiran i sve što imaju, od znanja, profesionalnog iskustva i rezultata, ostvarili su svojim predanim radom. Imamo dr. Adnana Burinu kao kvalitetnog kandidata za gradonačelnika, a sada i ljude koji će kroz vijeće provoditi politike NS-a“, kazao je Ahmetbegović.

„Kod kreiranja liste posebnu pažnju smo posvetili tome da imamo predstavljenost svih mjesnih zajednica u Tuzli, ravnopravnu zastupljenost spolova i dobru pozicioniranost mladih kadrova. Više od polovine sastava liste lokalnih izbora za Grad Tuzlu, u skladu sa generalnom rodnom politikom Naše stranke čine žene. Vladajuća elita ućutkuje žene i ne dopušta im šansu samo zato što su žene, mi želimo da ženama damo jednaku šansu“, dodao je predsjednik Gradskog odbora NS-a u Tuzli.

„Prioritet Naše stranke u Tuzli jeste zaustavljanje odliva stanovništva, propadanja privrednih i prirodnih uslova, i okrenuti stvari ka napretku. Moramo sačuvati Tuzlu kao privredno, kulturno i administrativno središte Tuzlanskog kantona i sjevernoistočne Bosne“, pojasnio je Ahmetbegović.

On dodaje da će u fokusu djelovanja Naše stranke u Tuzli biti poduzetništvo, planiranje i uređenje prostora, zaštita okoliša, zdravstvo i obrazovanje. „Za svaku oblast imamo kandidate, koji znaju i hoće riješiti nagomilane probleme.“

„Izradili smo detaljne mjere za uređenje prostora i životne sredine. Znamo kako popraviti stanje kvalitete zraka i riješiti problem komunalnog otpada. Također, stavićemo naglasak i na rijeku Jalu, koja je nama među najvećim ekološkim problemima. A naši mladi će poseban naglasak staviti na teme lokalnog karaktera, jer oni znaju najbolje šta mladima u njihovim ulicama i kvartovima treba. Hajde da napravimo iskorak u Tuzli, došlo je vrijeme za naše ideje“, kazao je Ahmetbegović.

Na listi Naše stranke za Gradsko vijeće Tuzla nalazi se 35 kandidata i kandidatkinja: Zvjezdan Karadžin, Olivera Sadiković, Semir Ahmetbegović, Jasmin Alić, Biljana Golić, Jasmina Bašanović, Nedim Hadžiefendić, Derviš Čičko, Edisa Mešković, Sanel Pandur, Sandra Marković, Hajrudin Avdić, Edina Ćatibušić, Aid Karamuratović, Amir Bajramović, Azra Kunosić, Dagmar Senkas, Marija Gec-Emkić, Sejdo Mandžo, Ismar Sadiković, Ela Kovačević, Mario Vovna, Jasmina Isabegović, Zvjezdan Tomić, Vahid Karahodžić, Jasmina Mehmedović, Snežana Mišić, Selma Babajić Ćebić, Jasmina Šemsudinović, Enver Grošić, Alma Ćebić, Mirjana Fares, Nerma Burek, Edis Ćatibušić i Mario Vranješ.