Aida Koluder-Agić iz Naše stranke Centar uputila je pismo načelniku Dževadu Bećireviću gdje upozorava na devastirane parkove u naselju Koševsko Brdo.

„Zabilježeno je nekoliko slučajeva gdje su parkići potpuno ogoljeni, skinuti tobogani, klackalice i ljuljaške, uz objašnjenje da su isti neispravni i da će se u što skorije vrijeme izvršiti njihova zamjena. Međutim, od toga do današnjeg dana nema ništa“, kaže Koluder-Agić.

„Tražimo da Općina Centar preko mjesnih zajednica izvrši pregled stanja dječijih igrališta i parkova, kako bi se nanovo utvrdile potrebe lokalne zajednice. Mi na Koševskom brdu tražimo samo da se završe stvari koje su već započete, te od načelnika samo tražimo odgovore na pitanja koja mu postavimo“, podvukla je Koluder-Agić.

„Nakon ove inicijative je dostavljen odgovor od općine da su nadležne službe sa predstavnicima KJKP „Park“ izvršile obilazak dječijih i sportskih igrališta. Svrha obilaska bila je utvrditi činjenično stanje i stepen oštećenja na istim, a sve u cilju poduzimanja daljih koraka na njihovoj sanaciji. Izvođaču radova je naloženo da ukloni sve elemente parkovskog i dječijeg mobilijara, koji bi mogli ugroziti bezbjednost korisinika. Planirano je da će se u narednom periodu pristupiti ugradnji nedostajućeg mobilijara, odnosno dijelova istog. Sada čekamo zaključivanje ugovora sa izvođačima“, zaključila je Koluder-Agić.