Nakon što je u junu objavljeno da je potpisan ugovor između Općine Centar i KJKP Park u vrijednosti od 255 hiljada KM za sanaciju dječijih igrališta u ovoj općini, radovi su počeli 3. avgusta. Tim povodom se oglasila Aida Koluder-Agić, članica Naše stranke u Centru.

Koluder-Agić, koja je u mjesecu maju, pismeno se obrativši načelniku Općine Centar, zatražila da se izvrši pregled stanja dječijih igrališta, te da se oštećena igrališta saniraju.

„Nakon te inicijative, nadležne službe su sa predstavnicima izvršile obilazak igrališta i utvrdile da je potrebno postaviti novi mobilijar. Kada je potpisan ugovor, kao stanovnica MZ Koševsko brdo i kao majka ponovo sam se obratila općinskoj službi sa upitom o tome kada će sanacioni radovi konačni i odpočeti. Rečeno mi je da će u prvoj fazi, koja će trajati najduže 120 dana, radovi biti bazirani na košnji trave i uklanjanju samoniklog rastinja, a tek će onda krenuti postavljanje parkovskog mobilijara i/ili mobilijara za igru djece.“, dodala je Koluder-Agić.

„Već 10 mjeseci djeca u Centru su zanemarena. Od novembra 2015. pa do danas. Možda je 10 mjeseci za odraslu osobu malo, ali dijete za to vrijeme završi čitav jedan razred. S obzirom na loša iskustva u ovoj vrsti radova, mi u Koševskom Brdu ćemo zorno motriti kako se radovi izvršavaju. Pozivam sve sugrađane da urade isto, i da nam prijave sve nepravilnosti koje uoče, primijete, kako bismo na vrijeme reagovali“, pojasnila je.