Generalni sekretar Naše stranke Albin Zuhrić učestvovao je na Regionalnom forumu lidera političkih stranaka Jugoistočne Evrope u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI).

Na panelu „Interni nadzor, transparentnost i disciplina“ Zuhrić je govorio o iskustvima Naše stranke, a pored njega govorili su još i finansijski sekretar Socijaldemokratske partije u Švedskoj Roger Berzell i  sekretar za zapošljavanje stranke Hoyre iz Norveške Geir Staib.

„Finansiranje političkih stranaka u BiH će se radikalno morati promijeniti u narednom periodu, zajedno sa načinom na koji posmatramo transparentnost, ukoliko želimo stati u kraj korupciji unutar stranaka i za vrijeme predizbornih kampanja. Zašto imovina rukovodećih ljudi u političkim strankama ne bi bila javna informacija, zajedno sa novcem koji u stranke ulazi, odakle ulazi, i načinom na koji se troši. Naša stranka će, kao i u mnogim drugim stvarima do sada, biti na čelu takvih promjena, spremni smo da prvi pomaknemo granice u transparentnosti“, kazao je Zuhrić.

Dodao je da “Naša stranka ima dosta neobičan, ali efikasan sistem u sprečavanju korupcije, odabiru kvalitetnih kandidata za izborne liste, ili kontroli načina glasanja i ponašanja izabranih dužnosnika. Pravila unutar stranke, protok informacija i standardi koji su postavljeni, daju razlog da nikada nismo bili dio skandala, nikada nismo imali osuđena lica na svojim listama, i naši zastupnici nikada nisu glasali suprotno politikama stranke i obećanjima koje smo dali glasačima”.