Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Goražde je pokrenula inicijativu da se izvrši procjena te predloži lokacija za izgradnju javne česme na desnoj obali Drine u Goraždu. Također, vijećnica Smailhodžić upozorava na brojne propuste u upravljanju društvenom infrastrukturom u Goraždu.

„Smatram da je desna obala Drine zapostavljena u procesu izgradnje, te da je nužno da se preduzmu aktivnosti kako bi bila izgrađena javna česma. Molim da se inicijativa usvoji te uputi prema nadležnim službama, kako bismo za narednu godinu imali spremna sredstva, te pripremljeno sve što je potrebno za obavljanje radnje rekonstrukcije“, kazala je vijećnica Smailhodžić.

„Također smo zatražili da se ogradom zaštiti dječije igralište u Ulici Ferida Dizdarevića, budući da se pored iste s obje strane odvija saobraćaj i djeca su direktno ugrožena. Imamo niz programa i aktivnosti u Goraždu koje se rade dopola, naprimjer, prošle godine su stavljeni u funkciju teniski tereni, a ove godine toga opet nema. Pitanje je, ko je odgovoran i šta se krije iza takvog javašluka u upravljanju. Da bi Goražde stvarno bilo grad, moramo promijeniti odnos prema onome što je zajedničko“, upozorila je vijećnica Smailhodžić.