Aldijana Smailhodžić, vijećnica Naše stranke u Goraždu, najavila je podnošenje inicijative za sanaciju ceste na ulazu u naselje Vitkovići.

“U ovom naselju, udaljenom 4 kilometra od Goražda, živi oko 2000 stanovnika. Tu se nalazi i fabrika Prevent sa oko 1200 uposlenih, tako da ovo područje slovi i za industrijsku zonu, a u Vitkovićima postoji i osnovna škola i ambulanta. U pitanju je veoma frekventan put što se tiče vozila i pješaka, kojim dnevno prođe po nekoliko desetina auta, autobusa i kamiona koji vrše transport za Prevent”, rekla je Smailhodžić.

Vijećnica Naše stranke navodi da je cesta u ovom stanju već dvije godine.

“JKP 6 Mart je iskopao ovaj kanal kojim prolaze vodovodne cijevi za Goražde i koje stalno pucaju i to tako stoji već 2 godine. Na ovom putu se ne mogu mimoići više ni dva automobila, da o autobusima i kamionima i ne govorim, a idući ovuda automobili se oštećuju. Cesta je u nadležnosti Općine koja je navodno planirala ovuda i cestu sa dvije trake, a građanima je dotada ostavljeno da idu preko rupa i blata. Mislim da općinske nadležne službe trebaju reagovati što prije, kako bismo izbjegli nesreće, a ovakvo stanje na ovom putu je veliki problem za mještane i ljude koji rade u Vitkovićima”, zaključila je Smailhodžić.