Aldijana Smailhodžić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Goražde. Rođena je u Višegradu 1981. godine, a osnovnu i srednju školu je završila u Goraždu. Radi u Domu zdravlja Goražde kao medicinska sestra od 2001. godine.

U svom dosadašnjem radu je pokrenula niz inicijativa vezanih za mlade, a posebno na polju iskorištavanja prostora i rekonstrukcije devastiranih objekata i igrališta. Aldijana se zauzela za pitanje parking mjesta za osobe sa invaliditetom, a istakla se i u zagovaranju rješavanja sanitarne deponije u Goraždu.