Naša stranka je u svim tijelima u kojima ima zastupnice i vijećnice podnijela inicijativu o izmjeni etičkih kodeksa tih tijela s ciljem eksplicitne zabrane seksualnog uznemiravanja.

Jedino tijelo koje se dosad izjasnilo protiv inicijative je Gradsko vijeće Goražda.

Sedam vijećnika jučer je glasalo za, jedan je bio protiv a 17 suzdržanih. I sam gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović izjasnio se protiv inicijative.

Inicijativu je podnijela Aldijana Subašić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Goražda: “29. 03. 2018. sam podnijela inicijativu za izmjene i dopune etičkog kodeksa jer je naš donesen 2005. godine i ne podrazumijeva niti u jednom članu zaštitu nas vijećnica od seksualnog ni verbalnog uznemiravanja.

Nažalost, ja na svakoj sjednici doživljavam verbalno maltretitanje od strane gradonačelnika pa je to podnošenje inicijative bilo i te kako opravdano, bar s moje strane”.

Ramović je i jučer uznemiravao vijećnicu Subašić poručujući joj da se vrati u Višegrad. Subašić je, naime, u Goražde iz Višegrada došla kao izbjeglica, u ratu. Također joj je rekao da “prodaje košpice na mostu”, jer će tako “isprositi više glasova”. Gradonačelnik ovakvim istupima pokazuje kakav je i njegov odnos spram ratne prošlosti i stradanja, al ii kako gleda na žene u politici. Podsjećamo da je i prije sedam mjeseci prijetio vijećnici Subašić, inače medicinskoj radnici, kako će je “premjestiti” u najudaljeniju ambulantu u Goraždu.

Opravdanje za neusvajanje inicijative kod par vijećnika je bilo to da je Vijeće u fazi donošenja novog statuta te sad nema potrebe za inicijativom Naše stranke.

“Naš Statut nije prepreka usvajanju inicijative, jer on je već u fazi donošenja a za etički kodeks nek se usvoji inicijativa pa neka ta dva dokumenta budu usklađena”, kaže Subašić.