Na informaciju da su korisnici javne kuhinje „Imaret“ obaviješteni da će biti uskraćeni za puni dnevni obrok, reagirao je Jasmin Alić, član Naše stranke u Tuzli.

„Narodna kuhinja nema dovoljno hrane za svoje korisnike, jer vlasti nisu uplatile sredstva. Tuzlanski kanton (sa 315.000 KM) i Grad Tuzla (sa 220.000) preuzeli su obavezu da finansiraju ovu narodnu kuhinju, ali sada se pokazao ozbiljan stepen neodgovornosti, jer ostavljaju na cjedilu one, koji spadaju među najugroženije u ovom društvu“, kazao je Alić.

„Smatram da moramo stvoriti klimu u kojoj se vlasti povodom izdvajanja para za hranu za one koji nemaju drugi način da jedu, neće pozivati na birokratske ‘argumente’ poput tog da će sredstva biti ‘realizirana u skladu s dinamikom ostvarivanja budžetskih prihoda’. Tuzlanski kanton, koji snosi najveću odgovornost za trenutnu situaciju, još uvijek ima itekakve finansijske kapacitete, i kako može da finansira glomazni i luksuzni državni aparat, tako može ispuniti obaveze i prema javnim kuhinjama“, dodao je.

Alić je podsjetio na činjenicu da kantonalni zastupnici potroše – pored plaća i paušala – cijelih 500.000 KM samo za rad u raznim komisijama u jednom mandatu, što je iznos koji bi bio dovoljan da pokrije dobar dio potreba Narodne kuhinje Imaret. „Sigurno je da im komisijski dodaci, pored enormnih plata i paušala, nisu potrebni u toj mjeri u kojoj su potrebni korisnicima javne kuhinje“, zaključio je Alić.