O stanju u zajednici, ali i o radu “Inicijative 50%” razgovarali samo sa Alisom Davidović.

Inicijativa 50%: Koji su osnovni motivi vašeg angažovanja u lokalnoj zajednici?
Alisa Davidović: Osnovni motivi mog angažovanja u lokalnoj zajednici su rad na poboljšanju stanja parkovskih površina, te unapređenju životnih uslova – poboljšanja stanja okoliša. Veoma je važno da pratimo zelene politike i rješenja koja već postoje u lokalnim zajednicama širom Evrope. S tim u vezi, potrebno je uključiti lokalne odbore, raditi na prijedlozima u razgovoru sa građanima i građankama koji žive u blizini parkova te su njihovi korisnici.

Inicijativa 50%: Kakav je općenito odnos zajednice prema volonterskom angažmanu i uključivanju na rješavanju sistema?
Alisa Davidović: Smatram da odnos zajednice prema volonterskom angažmanu postoji, ali se isti treba poboljšati putem inicijativa. Moramo dati konkrente prijedloge, i konačno iskočiti iz uobičajnih ideja, dati nešto novo, što niko ne može odbiti, bila to vlast, zajednica, opozicija.

Inicijativa 50%: Šta su izazovi sa kojima se susreću lokalni odbori pri pripremi rješenja i odgovora na ono što u lokalnoj zajednici radi vlast?
Alisa Davidović: Izazovi su vezani za komunikaciju: lokalni odbori-vlast, lokalni odbori-stanovništvo, vlast-birači (stanovništvo). Ako želimo promijeniti stanje, moramo pokazati da stvarno mislimo pratiti naše inicijative. Od trenutka kada ih predložimo, insistirati na njihovoj provedbi. Imate situaciju da vijećnici dignu ruke za nešto, a nakon toga niko ne prati proces.

Inicijativa 50%: Možete li nam opisati kako vezujete vaše zanimanje i profesionalni rad sa problemima u zajednici. Gdje vidite šansu da to iskoristite?
Alisa Davidović: Moja profesija mi dopušta da mogu mnogo doprinjeti na rješavanju problema u lokalnoj zajednici, što je u suštini usko vezano za rješavanje problema okoliša. Pogledajte pitanje korištenja javnih površina i prostora koji pripadaju svim građanima i građankama. Tu je naša šansa i moramo raditi na tome.

Inicijativa 50%: Konkretno, kada bi sutra bili izabrani u Općinsko vijeće, koji je prvi problem na kojem bi radili?

Alisa Davidović: Prvi poblem na kojem bi radila je zaustavljanje devastacije zelenih površina i poboljšanje stanja okoliša, dakle, obnavljanje zapuštenih zelenih površina i parkova, sa akcentom na redovno održavanje i stalnu kontrolu održavanja istih.

Inicijativa 50%: Ko se sve može uključiti, da li planiramo sastanke i okrugle stolove na ovu temu. Šta predlažete?

Alisa Davidović: Lokalni odbori trebaju više poznavati probleme građana. Smatram da je potrebno da se održavaju i sastanci i okrugli stolovi na kojima bi se moglo raspravljati o raznim problemima u lokalnoj zajednici.