Članica Odbora Naše stranke u Novom Gradu Alisa Davidović predložila je još u septembru prošle godine inicijativu za rješavanje problema parkovske površine na Trgu branilaca Dobrinje u istoimenom novogradskom naselju.

Vijećnici Naše stranke u Novom Gradu su tada uputili inicijativu na sjednici Općinskog vijeća, ali na istu još uvijek nije stigao odgovor.

„Na postojećoj parkovskoj površini nalazi se kamenjara (skup biljaka) koja nema estetsku funkciju, a pri tom predstavlja izvorište zaraze, odnosno opasnost za zdravlje lokalnog stanovništva, te bi je trebalo čim prije ukloniti“, kazala je Davidović.

„Osim uklanjanja kamenjare, valjalo bi postaviti četiri klupe (s naslonom) na ivicu parka i cvijetnu gredicu. Realizacija ove inicijative ne bi puno koštala, a lokalna zajednica bi dobila ljepši i korisniji park. Zbog interesa građana, Općina bi morala odgovoriti na ovu inicijativu“, dodala je predlagačica inicijative.