Pred seminar o upravljanju budžetima u Međugorju, na kojem učestvuju članice „Inicijative 50%“, imali smo priliku da razgovaramo i sa Almom Šuman, dugogodišnjom članicom i sekretarom Naše stranke u Općinskom odboru NS Novo Sarajevo.

Naša stranka: Alma, dugo ste već u Našoj stranci. Svjedočili ste njenim usponima i padovima. Koji su osnovi motivi vašeg angažovanja u lokalnoj zajednici?

Alma Šuman: Motivi angažovanja u lokalnoj zajednici bili bi istovjetni motivima zbog kojih sam pristupila  Našoj stranci i uzela aktivno učešeće u istoj. Znamo da se dosta toga mora mijenjati u našoj zemlji od lokalnog do državnog  nivoa, pa sam mišljenja da sve kreće od lokalnog niova. Kako očekivati neke promjene, ako sami ne počnemo raditi na tome, naravno u skladu sa svojim mogućnostima djelovanja.

Naša stranka: Kakav je općenito odnos zajednice prema volonterskom angažmanu i uključivanju na rješavanju problema?

Alma Šuman: Nažalost u našoj zemlji volonterizam nema onaj stupanj važnosti kakav srećemo u razvijenim zemljama. Naši građani se bukvalno bore sa golom egzistencijom sa jedne strane, s druge strane mislim da nisu dovoljno upoznati sa mogućnostima da bi volonterski rad mogao postupno dovesti do rješavanja određenih problema. Vjerujem da bi u tom slučaju uzeli aktivnije učešće. Imam jedan svijeto prijemer, kao članica Općinskog odbora za obilježavanje Dana općine Novo Sarajevo, željela sam iskoristi mogućnost, i predložila sam neke novine u progarmu, i uspjela sam. Ponudila sam dva projekta „Muzička radionica za bebe i djecu do 3 godine“.Cilj radionice je bio stimulacija muzičkog razvoja i senzorskih sposobnosti  fine i krupne motorike. Projekat je uspješno realiziran i dao pozitivne reakcije od strane roditelja koji su izrazili želju da to postane stalnom praksom u „Međunardnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“. Projekat je relaiziran u saradnji sa Anom Bakaj dipllomranom pijanisticom. Drugi uspješno reliziran projekt je bio „Večer gitare“ koji je relaiziran sa Đanijem Šehuom diplomiranim magistrom umjetnosti-gitara, koji je održao koncert sa svojom grupom studenata Muzičke akademije iz Sarajeva. Moram istaći oba projekta su rađena isključivo na volonterskoj bazi.

Naša stranka: Šta su izazovi sa kojim se susreću lokalni odbori pri pripremi rješenja i odgovora na ono što u lokalnoj zajednici radi vlast?

Alma Šuman: Radeći kao sekretar Općinskog odbora Naše stranke Novo Sarajevo direktno sam uključena u rad naših vijećnika , koji moram istaći od prvog trenutka obnašanja svoji funkcija u Općinskom vijeću stalno podnoseći inicijative  ili pitanja prema istom jednim kontinuiranim radom ukazuju na probleme sa kojim se naši građani susreću nudeći pritom i konkretna rješenja, zatim radom u Općinskom odboru koji zajedno sa našim vijećnicima razmatra i priprema inicijative i pitanja, oranizujemo razne akcije kako bi bili što više u diretnom kontaktu sa građanima što je jako bitno ako ste se odlučili baviti politikom. Svaki problem smatram izazovom, a problema je puno  što je  u domenu lokalne zajednice od osnovnog obrazovanja, uređenje prostora i zaštita okoliša, lokalnog  poduzetništva, mjesne samouprave , planiranje budžeta ..itd. Po meni je jako bitno napokon inforimsati građane da znaju da mogu prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća , podnositi inicijative i pokretati pitanja vezano za probleme sa kojim se sureću , napokon znati kuda odlaze njihovi novci koji oni kroz razna poreska izdvajnja daju. Kako se u budžetu raspolže tim novcem u tom smjeru. Sve su to izazovi, nije lako, ali svaki uspjeh je tim veći.

Naša stranka: Možete li nam opisati kako vezujete vaše zanimanje i profesionalni rad sa problemima u zajednici. Gdje vidite šansu da to iskoristite?

Alma Šuman: Iako moje zanimanje nema direktnog dodira sa profesionalnim radom, problemi u lokalnoj zajednici su od općeg intersea, i jako mi je bitno iskustvo koje sam stekla kroz rad u Općinskom odboru , imam sreću da radim sa kvalitetnim ljudima od koji sam mogla dosta toga naučiti, isukustva kroz konkretne stvari i situacije . Trenutno planiram u suradnji sa svojim kolegama i vjećnicima naravno pokrenuti inicijativu vezano za pitanje nadogoranje na lokalitetu Grbavica II jer mi se dosta građana obratilo sa masom problema sa kojim se susreću nakon nadogoradnje od pojave vlage u stanovima što znamo da je opasno zdarvlje , problem sa zagrijevanjem stanova da ne nabrajam jako puno problema je napravila nadogradnja svima i „starim i novim“ stanarima. Građani zahtjevaju da se uradi vanjska izolacija zgrade, da im se saniraju štete  u stanovima koje je prouzrokvala ista.

Naša stranka: Konkretno, kada bi sutra bili izabrani u Općinsko vijeće koji je prvi problem na  kojem biste radili?

Alma Šuman: Ukoliko bih bila izabrana u Općinsko vijeće, prije svega bih se trudila da što više budem u kontaktu sa svojim sugrađanima , mislim da je to najbolji put za konkretno rješavanje problema  na nivou  lokane zajednice . Osobno, kao samohrana majka prošla sam kroz niz problema koji se susreću samohrani roditelji a što je u uređenim državnim sistemima nezamislivo. Iskreno, ne treba izmišljati nikakvu „toplu vodu“, primjere uređenih država treba prilagoditi našoj situaciji i kroz socijalnu grupu i izdavajnja poreskih obaveznika urediti prema ovoj socijalnoj grupi i tako pomoći i roditeljima i djeci posebice, odgovorno tvrdim da se samohrani roditelji i djeca iz takvih zajednica diskriminirani u ovom društvu na sve načine, što je prestrašno, a posljedice svega tog su tema za sebe.  Osjetljiva sam na najmlađu populaciju ove zemlje. Sigurna sam da djeca i omladina zaslužuju puno više i kvalitetnije od ovog što imaju počevši od onih fundamentalnih stvari kao što su zdravstvo i obrazovanje. Tako sam se u sklopu svog matičnog odbora priključila radu grupe u izradi lokalnih politika koje će se baviti obrazovanjem. Imamo već nekih pripremljenih inicijativa. Pitanja , pozvaćemo i eksperte iz ove oblasti i oragnizovaćemo sastanak sa roditeljima osnovaca sa teritorije Općine Novo Sarajevo kao bi „iz prve ruke“ saznali trenutne probleme.

Naša stranka: Građani i građanke nisu toliko upoznati sa vijećnićkim inicijativa . Što možemo uraditi sa inicijativom kako je pratiti, konkretno u slučaju koji ste Vi spomenuli?

Alma Šuman: Već sam prije u razgovoru navela da građani gotovo pa nikako nisu upoznati sa radom Općinskog vijeća općenito i da korsitimo svaku priliku  u direktnom kontaku ili putem javnih sapošetnja na našoj web stranici, ili društvenim mrežama, preko određenih web portala također damo što više informacija. Bila bih sretna kad bi u što većem broju počeli dolaziti na sjednice Općinskog  vijeća , mislimda bi tada stvari puno brže išle ka nekim većim promjenama. Konkretno, što se tiče inicijative vezano za nadogradnju, pratićemo je  direktno kroz rad naših vijećnika i nadležene općinske službe, a stanare spomenute zgrade  bih informisala o svim promjenama tako što bih sa predstavnikom zgrade organizovala sastanak u zajedničkim prostorijama ili u prostorijama MZ kojoj pripadaju.

Naša stranka: Ko se sve može uključiti, da li planiramo sastanke i okrugle stolove na ovu temu. Šta predlažete?

Alma Šuman: Mislim da je jako bitno u svaku temu lokalne zajednice uključiti što više članova, simpatizera, građana koji su kroz svoj volonterizam spremni u svom domenu dati doprinos. Spomenula sam već da je Općinski odbor Naše stranke Novo Sarajevo organizirao Radne grupe koje gotovo pokrivaju sva pitanja lokalne zajednice i da ćemo kroz sastanke ovih Radnih grupa u izradi lokanih politika pored naših članova uključiti i eksperte  iz pojedinih obalsti kao i građane što sam kroz pitanje obrazovanja već navela. Posebno me raduje što sam i članica Radne grupe  „Funkcionalan razvoj mjesne samopurave i Civilne zaštite na lokalnom nivou“. Uloga MZ je  nakon rata zanemarena i maltene je zamro rad u Mjesnim zajednicima, treba joj se vratiti važnost jer je MZ osnovna ćelija društva i kroz nju bi trebalo da se kanališu svi problemi lokalne zajednice  prema Općinskom vijeću i dalje.