U budžet Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu uvrštena su i dva amandmana vijećnice Naše stranke Alme Šuman. Kao posebno vrijedan ističe Grant za samohrane roditelje u stanju socijalne potrebe u iznosu od 30.000,00 KM.

„S obzirom na veliku stopu nezaposlenosti i rizike njenog povećanja, te da samohrani roditelji nisu na spisku prioriteta kad je u pitanju zapošljavanje ili ostanak na poslu niti trenutno postoji mehanizam kojim bi se takvo nešto moglo usloviti, onda bi općine i druge instance vlasti trebale imati posebnog sluha za njihov socijalni status. Posebno mi je drago što je moj amandman prepoznat kao takav te se njime još jednom potvrđuje posvećenost Naše stranke socijalnim pitanjima i smanjenju te prevenciji siromaštva“, rekla je Šuman.

Također treba skrenuti pažnju na činjenicu da je usvojen amandman općinske komisije za ravnopravnost polova u čija je potpredsjednica Šuman. Amandman se odnosi na izdvajanje sredstava za izradu gender akcionog plana, a sama inicijativa za izradu gender akcionog plana usvojena je na inicijativu Naše stranke 2017. godine.