Naša stranka Zenica najavila je pokretanje inicijative za procjenu potencijala i trenutne iskoristivosti zeničkog izletišta Smetovi, kao i mogućnostima širenja turističke ponude na Smetovima, te rizika i isplativosti investicije izgradnje žičare na relaciji Kamberovića Polje – Smetovi.

„Potreba izgradnje žičare se može sagledati kroz više različitih perspektiva. Prije svega, žičarom bi smanjili zagađenje na samoj lokaciji Smetova, te trajno zaštitili ovu zelenu oazu za Zeničane. Osigurali bi dostupnost izletišta svim građanima, te bi posebno ohrabrili mlade za posjete ovoj lokaciji i organizovanje zajedničkih akcija“, kazao je Almir Ćosićkić.

„Trenutna povezanost grada sa izletištem je loša, automobili ugrožavaju mir na Smetovima, a nema mjera kojima se osigurava trajna zaštita ovog mjesta. Spomenimo i to da put do Smetova nema upotrebnu dozvolu za velika vozila kao što su autobusi, što govori o brizi lokalne vlasti kada se radi o sigurnosti i dostupnosti “komadića prirode” građanima Zenice. Smatramo da je važno pokrenuti priču o žičari Kamberovića Polja – Smetovi, te da ovo mora biti prioritetno ulaganje, barem kada govorimo o investicijama kojima ćemo unaprijediti zdravlje stanovništva i konkretno djelovati na zaštiti životne sredine. Grad Zenica, zajedno sa Zeničko-dobojskim kantonom, ali i preko Federalnog ministarstva turizma i okoliša treba osigurati povlačenje sredstava na konkretnom projektu i tražiti zainteresirane investitore koji su spremni uložiti novac, te dati objektivne procjene direktne dugoročne koristi za potencijalnog ulagača“. Također se nadam da će jedan od glavnih invenstitora biti Acelor Mittal, jer on upravo taj koji zarad svoje zarade direktno utiče na stanje okoliša, zdravlje i na sam  kvalitet života zeničana“. dodao je Ćosićkić.

„U narednom periodu, Naša stranka Zenica će realizirati akcije na Kamberovića Polju i na Smetovima, gdje ćemo razgovarati sa građanima i građankama Zenice, vidjeti koji su njihovi stavovi, ideje i prijedlozi u vezi sa ovom inicijativom. Spremni smo uputiti prijedlog i prema nadležnom federalnom ministarstvu, kako bi vidjeli mogućnosti da se ovo pitanje proglasi projektom od važnosti za Federaciju“, zaključio je Ćosićkić.