U prilogu možete preuzeti dokument Naše stranke koji je upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH sa Prijedlogom Zakona o radu. 

Stranica1

Stranica2

Stranica3

Stranica4

Stranica5

Stranica6