U Našoj stranci u Sanskom Mostu pripremili su amandmane na Prijedlog budžeta Općine za 2017. godinu. Tim povodom ističu da su u Prijedlogu pojedina izdvajanja i dalje enormno visoka i nerealna, te da određene kategorije stanovništva,  poput porodilja, mladih i studenata, nisu dovoljno zastupljene, podsjećajući da su već dali prijedloge da se u Budžetu planiraju sredstva za žensko poduzetništvo i poduzetništvo mladih.

“U ovogodišnjem budžetu, također, tražili smo zaseban kod u iznosu od 15 000,00 KM  za Javnu kuhinju koja djeluje u okviru Feniksa. Javna kuhinja ima 150 redovnih  korisnika, pri čemu su mjesečne potrebe samo za kruh 1 200,00 KM. Nažalost potrebe za ovom vrstom pomoći su sve veće i iskreno očekujemo da, kad je u  pitanju pomoć najugroženijim stanovnicima, podrška neće biti upitna”, rekao je Ermin Osmanagić, vijećnik Naše stranke u Sanskom Mostu.

“Također, veoma važnim smatramo podršku ženskom sportu i zbog toga smo predložili izdvajanje koje bi isključivo koristilo kao motivacija i određena pomoć razvoju ženskog kolektivnog sporta. Pored ovog, kad je u pitanju sport, tražili smo da se izdvoji 6.000 ,00 KM za kolektiv ONK Sloboda Mahala, kako bi se vratili u ligaška takmičenja”, rekao je Osmanagić, naglašavajući da je veliki problem i nedostatak dječijih igrališta.

“Jedino igralište koje trenutno imamo, nalazi se u naselju 17. VKB, i u prilično lošem stanju, a nisu planirana sredstva za njegovo održavanje. Osim toga, zbog siromašnog društvenog života u toku zime kao i podizanja kvalitete života u samom gradu, tražili smo da se planiraju sredstva u budžetu za postavljanje privremenog klizališta u idućoj zimskoj sezoni. Takav vid aktivnosti može probuditi privrednike i male obrtnike da upotpune sliku zimskim sajmom”, dodaje Osmanagić.

“Podržavamo odluku o značajnom povećanju budžetskih izdvajanja za razvoj privrede i poljoprivrede i smatramo da će naš prijedlog o potrebi posebne pažnje za poticanje poslovnih aktivnosti žena i mladih naići na razumijevanje i podršku. Nadamo se da se ova sredstva neće ‘izgubiti’ u rebalansu budžeta, kao što je bio slučaj prošle godine. U predizbornoj kampanji smo govorili o previsokim  izdvajanjima iz budžeta za političke partije, pa s tim u vezi izvor sredstava za većinu naših amandmana vidimo upravo u toj stavci” zaključio je Osmanagić.