Na 35. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj 30. novembra vijećnica Naše stranke Vildana Bešlija podnijela je amandmane na Odluku za dodjelu sredstava na ime stipendiranja učenika i studenata.

„Prva izmjena koju sam predložila, a koju je Vijeće prihvatilo tiče se regulisanja prava učenika i studenata na stipendiju, a vezano za mjesto prebivališta. U prijedlogu je pisalo da aplikant za stipendiju mora prethodno biti prijavljen na području općine Novo Sarajevo 3 godine. To uslovljavanje je generalno opravdano, jer sprječava studente, koji dolaze iz drugih kantona u Sarajevo samo da studiraju, da u Novom Sarajevu prijave prebivalište i da onda Novo Sarajevo može doći u situaciju da stipendira studente širom BiH, a da općine iz kojih dolaze budu rasterećene“, kazala je Bešlija.

„Međutim, promjena mjesta boravka ne smije biti kamen spoticanja u stipendiranju, posebno u Sarajevu gdje nije rijetkost da cijele porodice legalno promijene mjesto boravka, prelazeći iz jedne sarajevske općine u drugu. Smatrala sam da bi ova odrednica o tri godine diskriminisala mnoge, jer zamislite da je neki student 2. godina fakulteta i da s porodicom preseli u Novo Sarajevo: on do kraja školovanja ne bi imao pravo na stipendiju. Predložila sam ovu izmjenu uz uslov da aplikant te članovi njegove uže porodice moraju 6 mjeseci unazad biti prijavljeni u Novom Sarajevu, što je Vijeće i usvojilo kao racionalan prijedlog“, dodala je.

„Tražila sam i da se zasebnim stavom reguliše da minimalno 60% stipendija za studente odlazi u ruke studenata koji se školuju za jedno od deficitarnih zanimanja na području Općine Novo Sarajevo, a lista deficitarnih zanimanja bi se utvrđivala svake školske godine na osnovu posljednjih oktobarsko-novembarskih podataka te kalendarske godine. Smatram da bi Općina u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje trebala stipendirati tražena zanimanja, čime bi motivisala mlade da biraju fakultete s čijim će diplomama moći naći posao, umjesto da stipendira studente koji će zbog zasićenosti tržišta ići na biro. Nažalost, Vijeće je odbilo taj amandman“, kazala je Bešlija.

Bešlija je zatražila i da se za narednu sjednicu OV dostave podaci o stipendistima Općine Novo Sarajevo u periodu 2012-2015. „Vrijeme je da uradimo detaljnu analizu, da vidimo  koje je sve kadrove Općina stipendirala, odnosno da li je na neposredan način doprinijela, čak i u najboljoj namjeri trenutnoj statistici Zavoda za zapošljavanje prema kojoj je velika disproporcija između deficitarnih i suficitarbih zanimanja na birou, kako  bismo za buduće napravili bolje i racionalnije prijedloge“, zaključila je Bešlija.