Budžet općine Centar za 2018. iznosi 47 miliona KM, od čega je 15 miliona prenesenih, neutrošenih sredstava. Naša stranka je na budžet djelovala sa sedam amandmana koji se odnose na: Led štednu uličnu rasvjetu u općini Centar; Kupovinu vozila i davanje istih na korištenje udruženju djece s poteškoćama u razvoju; Pristupnike za osobe sa poteškoćama u kretanju u Drugoj gimnaziji; Seap program za utopljavanje stambenih i privatnih kuća; Povećanje sredstava za uklanjanje ruševnih objekata; Popravku ulice Kranjčevićeva; Promjenu azbestnih ploča fasada i krovova u mjesnom području Koševo II.

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, koji se trudi da bude maksimalno operativan i korektan prema svim političkim subjektima, pa tako i Našoj stranci, ipak je naše amandmane ostavio za “rebalans budžeta”, odnosno odložio za april 2018. godine.
Podsjećamo da je prilikom usvajanja Budžeta za 2017. godinu Klub vijećnika Naše stranke djelovao amandmanski i glasanjem ZA budžet dao povjerenje načelniku za rad u proteklom periodu. Naši amandmani su se našli u budžetu, ali bez rezultata.

„Skeptični smo stoga i u izvršenje Budžeta za 2018., pogotovo zbog 15 miliona KM prenesenih sredstava. Sa svim zdravim projektima ne smijemo dozvoliti da prebacujemo ova sredstva iz godine u godinu, nastavljajući sa starim navikama“, rekla je Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke u Općini Centar.

Stoga, u ime kluba vijećnika Naše stranke, Kuskunović kaže da Naša stranka nije podržala budžet, ali najavljuje podršku rebalansu budžeta.

Ono na šta iz Naše stranke također želimo skrenuti pažnju je loša praksa načelnika, koju je njegovao i njegov prethodnik, a to je pozivanje klubova svih političkih subjekata u Općinskom vijeću da u njegovom kabinetu, iza zatvorenih vrata, donosi odluke o amandmanima koje mu omogućavaju usvajanje dokumenta.
Mišljenja smo da bi bilo korektnije i praktičnije biti transparentan te sve amandmane iznijeti na sjednici OV u čemu bi sudjelovali svi vijećnici i službe OV.