Vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Centar Amela Kuskunović pokrenula je inicijativu za osnivanje Centra za zdravo odrastanje koji će okupljati djecu i mlade na jednom mjestu. Cilj prijedloga je osiguranje mjesta za organizaciju vannastavnih aktivnosti i povezivanje mladih iz različitih škola sa područja općine Centar.

“Inicijativa je potekla od Općinskog odbora Naše stranke, a na tragu je našeg ranije realiziranog prijedloga vezanog za pokretanje Centra za zdravo starenje. Želimo omogućiti mladoj generaciji školaraca da ostvare svoj puni potencijal kroz besplatne sadržaje i jedan novi prostor za razvoj”, kazala je Kuskunović.

“Zamislite koliko možemo uštediti kroz osiguranje prostora za aktivnosti koje svakako Općina već troši u okviru plaćanja podrške za projekte. Dalje, rasterećujemo roditelje na način da djeca u periodu do nastave ili nakon nastave vrijeme mogu provoditi kroz aktivnosti u ovakvom centru. Konačno, vrijeme je da dnevni centri prestanu biti privilegija bogatih, već nešto što Općina može omogućiti svima”, dodala je Kuskunović.

“Kroz dobro osmišljen program, u koji moramo uključiti provjerene kadrove i organizacije koje već uspješno rade sa djecom i mladim, možemo osnažiti ideju volonterskog duha, uključiti roditelje te biti od koristi za sve u zajednici. Tu možemo imati otvorenu čitaonicu, prostor za glumu, likovnu sekciju, pokrenuti edukacije o reciklaži, saobraćaju i odgovornom djelovanju, osigurati mjesto za sportske i druge grupe. Naša stranka će tražiti podršku za sredstva za pokretanje ove priče već sada, te će to biti jedna od naših crvenih linija – kada je u pitanju diskusija o Budžetu Općine Centar za 2017. godinu”, zaključila je Kuskunović.