Vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, Amela Topuz, zatražila je hitnu provedbu deratizacije i dezinsekcije na zapuštenim prostorima područja Općine Novi Grad, sa posebnim fokusom na parkove te prolaze između zgrada. Nadležne službe trebaju ovaj posao realizirati u koordinaciji i komunikaciji sa upraviteljima zgrada, te informirati građane o postignutom napretku u narednim mjesecima. Topuz je pozdravila čišćenje Park prijateljstva na Dobrinji V, te je kazala da na takav način treba raditi dalje, pa i osigurati uslove za uključivanje građana i građanki iz mjesnih zajednica koji su zainteresirani za pokretanje akcija u svojim naseljima.

„S tim u vezi, pokrenut ću incijativu za uređenje devastiranog parka u ulici Brčanska na Otoci pored javnog vrtića Dunje. Naime, pored nepokošene trave; ljulje, klackalice, tobogani su devastirani, a ograda oko parka je zahrđala i nimalo stabilna. Djeci koja žive u ovoj ulici, ali i našim najmlađim iz vrtića Dunje treba osigurati prostor i mjesto za igru“, kazala je Topuz.