Amela Topuz i Vernes Ćosić dostavili su općinskim službama izjave kojim se odriču uvećanja vijećničkih paušala, nakon što su se na usvajanju budžeta za 2016. godinu usprotivili predloženom uvećanju.

“Naša dužnost kao vijećnica i vijećnika u Novom Gradu jeste da se borimo za dobrobit zajednice te da insistiramo na tome da ovo vijeće, ali i općinske službe, ne budu svrha same sebi, već da maksimalno iskoristimo potencijala lokalne samouprave te učinimo živote naših sugrađana boljim. S tim u vezi, nastavit ćemo podržavati projekte od interesa za lokalnu zajednicu, kao što smo to učinili u diskusiji o budžetu, ali ćemo se boriti protiv dodatnih beneficija za nas vijećnike i vijećnice”, kazala je Topuz.
“Važno je da nastavimo raditi sa Općinskim odborom Naše stranke Novi Grad Sarajevo, te kvalitetnim politikama i rješenjima izađemo čistog obraza pred građane naše općine na jesen. Dosadašnjim koracima i kvalitetnim inicijativama smo pokazali da zaslužujemo povjerenje građana, te se nadam da će i ovaj simbolični korak odricanja od uvećanja paušala, poslati poruku svim drugim političkim snagama da je vrijeme da se politikom bavimo na drugačiji način”, zaključila je Topuz.