Amela Topuz, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, zatražila je od općinskih vlasti Novog Grada da promijene pristup u saradnji sa Obrtničkom komorom. Naime, vijećnica Topuz upozorava da je Naša stranka predlagala posebne mjere stimuliranja obrazovanja i obuke za deficitirana zanimanja, ali da vlast to nije prepoznala u planiranju budžeta za ovu godinu.
“Općina Novi Grad provodi program promocije i zaštite tradicionalnih zanata, a odbili su prijedlog Naše stranke za osiguranje posebnih stipednija za deficitarna zanimanja. Pozdravljamo aktivnosti promocije, ali se nadam da će konačno promijeniti praksu te sa mjere koja se svodi na pokazivanje učenicima šta zanatlija ‘može napraviti’, preći na aktivne mjere ohrabrenja edukacije, a kasnije i zapošljavanja prema onim zanimanjima gdje nam fali radne snage”, kazala je vijećnica Topuz.
“Moramo nove generacije ohrabriti na inovaciju i poduzetništvo. U tom procesu trebamo podržavati učenje i drugačije izbore, a ne stimulisati masovnu produkciju kadrova za koje ne postoji potreba na tržištu rada. S tim u vezi, pozivam općinske vlasti da ponovno razmotre i promijene strukturu dodjele stipendija, na način da osiguraju posebne programe za đake koji se obrazuju i obučavaju za zanate”, zaključila je Topuz.