Vijećnica Amela Topuz u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo uputila je prijedloge izmjena za Nacrt programa 20. tradicionalne manifestacije „Novogradski dani 2016“, koji nisu prihvaćeni od strane općinskih službi, a kojim je vijećnica Topuz zagovarala da se u program „Novogradskih dana“ uključi više umjetnika sa područja ove općine.

„Kako to da se u „Novogradske dane“ uključuju komercijalni koncerti drugih organizatora, i to iz drugih zemalja, koji se samo formalno vode pod ovom manifestacijom? Mi smo, naprimjer, predložili da se za aktivnosti koncerta zabavne muzike na manifestaciju pozove Dunja Fazlić, mlada i muzički obrazovana umjetnica. Za predstave smo predložili uključivanje Sarajevskog ratnog teatra, za večernje filmske projekcije radove Kenana Musića, koji iza sebe ima već dva snimljena filma. Riječ je o ljudima koji su uključeni u rad lokalne zajednice i to je bit ovog festivala“, kazala je Topuz.

„U toku „Novogradskih dana“ obilježavamo dan kada je granata ispaljena na lokaciju gdje se za vrijeme rata održavao Bajramski turnir. Obilježavamo dan stradanja mještana Ahatovića i Dobroševića, otvaranje logora u Rajlovcu, odbrane Aerodromskog naselja i Dobrinje. Dakle, sjećamo se žrtava i stradanja. Istovremeno, sjećamo se otpora građana, kako onog oružanog, tako i onog otpora kulturom. Nekad mislim da općinske vlasti zaboravljaju taj segment odbrane Sarajeva, te stvaranja i ideja koje su izašle iz naših kuća i haustora pod opsadom. Naša novogradska naselja su opstala duhom u toku opsade, ne smijemo dozvoliti da taj kontekst ove kulturne manifestacije bude zaboravljen zbog privatnih interesa ili obične lijenosti odgovornih u općinskoj administraciji za realizaciju ovih aktivnosti”, zaključila je Topuz.