Nakon prihvaćene inicijative vijećnice Naše stranke u Novom Gradu Amele Topuz u maju mjesecu, kojom je zatraženo obezbjeđivanje prostora zatvorenog tipa za presvlačenje i dojenje/hranjenje beba u sklopu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“, općinske službe su realizovale predložene te je prostor osiguran.

14107852_10204985686042014_8388662767036072687_o“Smatram da je ovo važan iskorak lokalne zajednice u načinu kako se odnosimo prema mladim roditeljima koji se suočavaju sa različitim izazovima svakog dana. Važno je da svaki javni prostor bude inkluzivan, te da svaki nudi mogućnosti kojim otvara vrata što široj populaciji da ga koristi. Naši parkovi i sportski poligoni moraju postati prostor u kojem će cijela zajednica uživati, te je ovo važan korak na tom putu”, kazala je Amela Topuz.
“Važno je što je ova inicijativa krenula od Naše stranke, kako bi građani i građanke mogli pratiti konzistentnost naših politika od mikronivoa do cijele države. Dok se na federalnom nivou borimo za formiranje Porodičnog fonda, sada na kantonalnom nastojimo izraditi rješenje kojim će se osigurati besplatni tretmani za biomedicinski potpomognutu oplodnju, mi na općinskom nivou radimo ono što je u okvirima lokalne samouprave. Međutim, tu je upravo prostor gdje se stvari mijenjaju i gdje praksa zauzima neki novi pravac o kojem možda stranke u vlasti nisu ni razmišljale, što je dobar signal za nas i naše inicijative”, zaključila je Topuz.