Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo podržalo je inicijativu Amele Topuz, vijećnice Naše stranke, u kojoj traži konkretnu akciju nadležnih službi za uklanjanje neregistrovanih vozila sa parkirališta, trotoara i drugih otvorenih lokacija širom općine.

“Problematika saobraćaja u mirovnju se proteže od pitanja parkiranja, zaštite zelene sredine i parkova, ali predstavlja generalno i sigurnosno pitanje. Ovom današnjom inicijativom htjeli smo ukazati na još jedan segment, na kojem trebamo raditi. Sada nadležne službe trebaju popisati ovakve slučajeve i reagirati”, kazala je Amela Topuz.

Naša stranka će istu inicijativu uputiti i u drugim općinama gdje imamo svoje vijećnike i vijećnice.