Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz dobila je odgovor na inicijativu da se na raskrsnici u ulici Džemala Bijedića u Nedžarićima postavi zvučna signalizacija.

“Prema informacijama Treće policijske uprave za 2016. godinu glavna raskrsnica u ulici Džemala Bijedića u Nedžarićima druga je po redu po broju saobraćajnih nezgoda. Osim toga, u neposrednoj blizini raskrsnice nalazi se i Centar za slijepa i slabovidna lica i realizacijom ove inicijative poboljšali bismo uslove za kretanje naših građanki i građana, posebno korisnica i korisnika Centra za slijepa i slabovidna lica”, rekla je Topuz.

U odgovoru koji je dobila vijećnica Naše stranke navodi se da je Općina Novi Grad sa Ministarstvom saobraćaja KS i Gradom Sarajevo sklopila Sporazum o realizaciji projekata zvučne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe.

“Nadležne općinske službe su odgovorile da će se neki od projekata iz Sporazuma o realizaciji zvučne signalizacije realizirati u koordinaciji sa Ministarstvom saobraćaja KS, a neki će biti preraspodijeljeni Gradskoj upravi koja će pokrenuti javnu nabavku. Nadam se da te preraspodjele odgovornosti neće dovesti do prevelikog odugovlačenja sa realizacijom ovih projekata i da će se ove inicijative biti što prije realizirane, kao i da će zvučna signalizacija biti postavljena i na raskrsnici u ulici Džemala Bijedića, kako bismo zaštitili naše građane i korisnike Centra za slijepa i slabovidna lica”, zaključila je Topuz.