Danas je vijećnica u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, Amela Topuz (Naša stranka), uputila vijećničku inicijativu prema nadležnim službama i načelniku, kako bi se riješili konkretni i javnosti poznati slučajevi problema osoba sa invaliditetom koja imaju ograničen pristup mjestu stanovanja.

„Zatražili smo da nadležna općinska služba provjeri, istraži i na terenu analizira stanje koliko je ukupno građana i građanki je u sličnoj potrebi kao građanin Nermin Kožo u cilju pronalaska sistemskog rješenja u komunikaciji sa udruženjima, te da se nakon informacija sa terena napravi procjena optimalnog rješenja i da kroz nacrt budžeta  za 2016. godinu poveća iznos finansijskih sredstava namjenjenih za rekonstrukciju objekata s ciljem lakšeg pristupa mjestima stanovanja za lica sa invaliditetom. U prošlom budžetu smo zatražili transfer od 20 hiljada maraka za izgradnju rampi za osobe s invaliditetom, što je skupštinska većina tada odbila“, kazala je vijećnica Topuz.

„Zatražila sam od načelnika Efendića da osigura vrijeme u mjesecu za sastanke i razgovore sa osobama sa invaliditetom, kako bi se upoznao sa njihovim problemima neposredno. Razumijem da postoji komunikacija sa udruženjima, te da Općina čini napore u tom pravcu, ali ne smije nam se dogoditi da pojedini građani čekaju mjesecima na sastanak i priliku da kažu šta je njihov problem“, naglasila je.

„Naš odbor u Novom Gradu trenutno okuplja sve zainteresirane strane na pripremi jedne sveobuhvatne lokalne politike, koja će se baviti konkretnim problemima u lokalnoj zajednici za osobe sa invaliditetom. Hajde da imamo deset koraka na kojima ćemo insisitirati u naredne dvije godine, te da možemo reći, svi zajedno, nevezano ko je vlast, ko opozicija, evo, ovo smo uradili za naše sugrađane,“ zaključila je Topuz.