Amela Topuz je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Novi Grad Sarajevo.