Odluka Skupštine USK-a da ne podrži Projekat izgradnje kanalizacionog sistema Cazin neusvajanjem Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona  nastavak je loše politike kantonalnih vlasti prema jedinicima lokalne samouprave, stava je član Naše stranke iz Bihaća Amir Hadžić.

„Kad je to bilo u interesu kantona, donesen je Zakon o državnoj imovini USK-a i Zakon o upravljanju državnom imovinom na području USK-a, putem kojih su općine razvlaštene 1997. godine po osnovu upravljanja državnim preduzećima, zadrugama, šumama  i poljoprivrednim zemljištem, ukratko osnovnim resursoma za razvoj. Nakon što je prošla privatizacija, nakon što je ugašena industrija, Ustavni sud Federacije BiH 2007. godine donosi presudu da je Zakonom  o državnoj imovini na Unsko-sanskom kantonu povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu. Identične su presude i po pitanju upravljanja i raspolaganja šumama, drugim prirodnim resursima (koncesije)“, kazao je Hadžić.

„Pogubne posljedice kantonalnog upravljanja resursima općina USK-a osjetit će decenijama, a najbolje se vide na graničnim prelazima. Skupština USK-a je donošenjem Zakona o komunalnim djelatnostima USK-a iz 2011. godine preuzela obavezu da u cilju stvaranja uslova za optimalni razvoj i obavljanje komunalnih djelatnosti, zajedno sa općinama,  obezbjeđuje trajne izvore finansiranja obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti. Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, koja je sastavni dio Ustava F BiH, utvrđena je osnovna sloboda odlučivanja lokalnih zajednica u koje projekte će ulagati, kao i pravo lokalnih zajednica da u skladu sa zakonom imaju pristup nacionalnom tršištu kapitala“, dodao je Hadžić.

„Građani Cazina i njihovi legitimni predstavnici odlučili su da riješe pitanje kanalizacije, izradili projekat, pronašli donatorska sredstva, od ukupno 10 milona eura donacija te su zatražili od Skupštine USK-a da, putem garancije na teret transfera koji se sa kantona godišnje (2,5 miliona maraka)  prenose na općinu Cazin, preuzmu kao sudužnici obavezu vraćanja kredita od 4 miliona eura, u narednih 15 godina sa grejs periodom 3 godine. Međutim, Skupština je to odbila.  Indikativno je da kanton nije ‘zabrinut’ za prekomjernu tekuću potrošnju, a istovremeno odbija da ispuni zakonsku obavezu da se riješe osnovni komunalni problemi građana“, zaključio je Hadžić.