Njemački ustav polazi od činjenice da su svi građani ravnopravni te da se i javni prihodi moraju rasporediti na način da obezbjede ravnomjernu distribuciju javnih finansija po stanovniku, pretpostavljajući da svaki građanin ima jednake potrebe i jednaka prava. Da nije bilo tako, istočna Njemačka bi imala standard bliži našem nego onom u zapadnoj Njemačkoj. Sličan pristup njemačkom je i u Švicarskoj kao multietničkoj državi.

Ustav Federacije  BiH  ide obrnutom logikom i definiše da  konstitutivni narodi Bošnjaci, Hrvati i Srbi, zajedno sa ostalim, i građani Federacije Bosne i Hercegovine, ravnopravno uređuju Federaciju BiH.

Osnovna razlika je u tome da  se Njemačka i Švicarska brinu o ravnopravnosti građana, a u Federaciji BiH  konstitutivni narodi, ostali i građani ravnopravno uređuju Fedraciju BiH.

Sagledavajući sa financijskog aspekta ravnopravnost građana u F BiH dolazi se do poraznih činjenica da je distribucija javnih finansija po stanovniku u rasponu od  1.385 KM po stanovniku u Unsko-sanskom kantonu do 4.288 KM koliko ide po stanovniku u Kantonu Sarajevo.

Ukoliko prihvatimo nametnutu temu o nejednakosti konstitutivnih naroda, danas su građani F BiH nesrazmjerno nejednakiji u raspoloživim sredstvima za zadovoljenje najnužnijih potreba u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, itd.

Političari sa Unsko-sanskog kantona dužni su odgovoriti svojim glasačima zašto su doveli ovaj kanton u stanje elementarne nepogode, koje se očituje sljedećim pojavnim simptomima: egzodus mladih, neodrživost budžeta, štrajkovi, trogodišnja sanacija kantonalne bolnice…

Bez obzira na odgovor, glasači su dužni  prema sebi i svojim nasljednicima smijeniti svaku nesposobnu vlast koja ih je  dovela u stanje beznađa.

Amir Hadžić, član Naše stranke u Bihaću