“Prije rata likovni umjetnici su imali svoju prodavnicu koja se zvala Lik gdje su mogli prezentirati i prodavati svoja djela. Ona je pretvorena u granap. Evo, 2019-te ponovo smo dobili prostor za članove ULUPUBIH-a (Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH) koje okuplja 300 članova iz svih sfera likovne primijenjene umjetnosti gdje ćemo to ponovo moći raditi. Od rata naovamo, mi smo bili skrajnuti na marginu, niko nije na jednom mjestu mogao vidjeti ko su likovni umjetnici ovdje i šta oni rade, sad se polako ponovo uspinjemo ka centru”, kaže Amra Zulfikarpašić, likovna umjetnica, koja je kao vijećnica Naše stranke pokrenula inicijativu u Općini Centar da se ULUPUBIH-u dodijeli takav prostor.

Prostor se nalazi u centru grada u ulici Koševo broj 4, gdje će široj javnosti i  posjetiocima grada predstaviti svoja umjetnička djela iz oblasti primijenjene i likovne umjetnosti.

Dizajneri, keramičari, fotografi, modni kreatori, tekstilni dizajneri, grafičari, slikari, dizajneri nakita, unikatnog dizajna itd. imaju priliku da poboljšaju svoju vidljivost i prepoznatljivost, ponude svoja djela široj javnosti i unaprijede razvoj lokalne dizajnerske i umjetničke scene. Ova galerija omogućit će umjetnicima lakši kontakt sa potencijalnim kupcima a ujedno obogatiti turističku ponudu i ponudu u Općini Centar, kako za domaće, tako i za strane turiste i ljubitelje bosanskohercegovačke likovne umjetnosti i dizajna.