bty

„Na osnovu koje ‘zbirke podataka’ je premijer dobio podatke o meni, mojoj adresi i statusu penzionera. Osim toga, čak i da je zakonito raspolagao zbirkama podataka, niti jedan zakon ne dozvoljava da premijer koristi moje podatke u svrhu pisanja propagandnog pisma?“ – pita se profesorica Amra Zulfikarpašić koja je danas premijera Federacije BiH Fadila Novalića prijavila Centralnoj izbornoj komisiji i Agenciji za zaštitu podataka. Povod je pismo koje je uputio penzionerima u kojem promoviše svoj rad na način da penzije proglašava svojom i zaslugom svoje partije – SDA, a ne njihovim zakonskim pravom.

„Par dana pred izbore, pisati ‘šta je zatečeno’, ‘šta se uradilo’, a ‘šta se namjerava uraditi’, uz obećanje povećanja penzije već od januara 2019. godine, sa pozivom da mi penzioneri ‘ostanemo i dalje partneri onima koji sistemski, hrabro i odlučno rješavaju probleme u našem društvu’, te da ‘budemo uz onekoji rade na našu i opću dobrobit naše države i društva’ (zadnji stav pisma) predstavlja klasičnu zloupotreba mojih ličnih podataka da bi se slalo pismo klasičnog prikrivenog izborno-propagandnog sadržaja, a ne da bi se penzioneri obavijestili o tome kakvo je stanje sa njihovim pravima i statusom“, kaže profesorica Zulfikarpašić.

Od CIK-a i Agencije za zaštitu ličnih podataka zatražila je da pokrene postupak i utvrdi odgovornost premijera Fadila Novalića,