Amra Zulfikarpašić je vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Općine Centar Sarajevo.