Anes Mašić je kandidat Naše stranke za načelnika općine Ilidža. Anes želi pokrenuti lokalnu zajednicu te uspješne inicijative iz drugih općina iskoristiti i uključiti Ilidžu u tokove grada. Smatra da je vrijeme da Kanton Sarajevo promijeni odnos prema općinama koje ne čine četiri općine Grada Sarajeva, te da se pokrenu projekti i aktivnosti decentralizacije kulture, sporta i društvenih zbivanja u Kantonu Sarajevo. Mašić poručuje da će Ilidžu može učiniti centrom razvoja malog i srednje poduzeništva, kao i bazom zdravog života i rekreacije za Kanton Sarajevo.

Naša stranka: Anese, Vaša platforma želi Ilidžu učiniti centrom razvoja biznisa i novih poslovnih projekata u razini malog i srednjeg poduzetništva u Kantonu Sarajevo. Šta učiniti na tom putu?
Anes Mašić: Pazite, važno je da osiguramo finansijsku pomoć Ilidže i naših partnera u pokretanju vlastitog biznisa, i započeti pretvaranje Ilidže u najpoželjniju destinaciju za male poduzetnike. Također, želimo napuštene općinske prostore u kancelarije i radionice za one koji žele pokretati posao. Vrijeme je da se radi i da se pruži prilika onima koji od svog rada žele živjeti. Spremni smo uključiti lokalnu samoupravu u otvaranju novih industrijskih kompleksa, besplatnim izdavanjem općinskog zemljišta da biste mogli pokrenuti svoj vlastiti industrijski biznis i zaposlite nove ljude. Važno je da ubrzamo reforme administracije koja danas pravi prepreke poduzetnicima, i staviti je na uslugu malim biznisima.
Naša stranka: Šta je sa turizmom? Gdje se tu uklapa razvoj usluga i naših turističkih kapaciteta?
Anes Mašić: Broj turista na ilidži i u Kantonu Sarajevo je enormno povećan i treba iskoristiti ovaj pogodan moment za povečanjem turističke ponude i razvoj turizma. Incirat ćemo izgradnju infrastrukture na oživljavanju turizma na Igmanu, u vidu puta Kovaći – Igman i oživiti ideju za izgradnjom žičare Hrasnica-Igman. Napravit ćemo strategiju, plan i projekat za izgradnju žičare i ponuditi koncesiju, raspisati javni oglas i tender. Za ovo ćemo tražiti i sklapanje javno-privatnog partnerstva. Tražit ćemo općinsku nadležnost nad turističkim kompleksom Stojčevac, i pokrenuti njegovu rekonstrukciju. Moramo iskoristiti sav turistički potencijal naše općine. Pretvorit ćemo bivše Kino Igman u moderno kino sa 3D tehnologijom, i dovesti Sarajevo Film Festival i na Ilidžu. Sve te stvari možemo raditi sa privatnim partnerima, samo ih trebamo ohrabriti i pružiti im dobru uslugu u smislu servisiranja dokumentacije i podrške za realizaciju projekata. Inicirat ćemo decentralizaciju kulture u Kantonu Sarajevo, i sve kulturne događaje koje finansiraju i građani Ilidže, proširiti na našu općinu.

Naša stranka: Da li Ilidža može postati centar zdravog života za Sarajevo?
Anes Mašić: Inicirat ćemo izgradnju biciklističke staze i vezivanje iste sa stazom u susjednoj općini Novi Grad. Pokrenut ćemo obnovu starih i izgradnju novih dječijih i sportskih igrališta na području svih mjesnih zajednica. Insistirat ću da se organizuju besplatne škole sporta za osnovce. Naša Općina mora početi ulagati u masovne sportove i zdravlje naše djece.

Naša stranka: Pokretali smo inicijative za uređenje površina u Hrasnici. Radili smo sa lokalnim zajednicama, šta je važno u narednom periodu kada je u pitanju upravljanje prostorom?
Anes Mašić: Intenzivirat ćemo aktivnosti na uređenju svih parkova i javnih površina. Ilidža može biti najčistija i najzelenija općina u Kantonu. Istrajat ćemo na inicijativi za uređenje korita rijeke Željeznice. Tražit ćemo reciklažne kontejnere za smeće, kao i postavljanje novih kanti za smeće i povećanje broja istih.