Problem regulacije otpadnih i oborinskih voda već više decenija muči mještane Mjesne zajednice Veliki Lug u Bihaću. Loše ili nikako riješen problem odvodnje ovih voda najčešće se ogleda u čestim poplavama koji ne samo da ugrožavaju lokalne ceste i ulice, nego i pristupne puteve pa i podrumske prostorije stambenih objekata.

„Život u ovoj Mjesnoj zajednici, po ocjeni mnogih mještana, značajno bi bio lakši ako bi se saniralo i 200 m devastirane glavne pristupne ceste i riješio problem odvodnje obrinskih voda sa saobraćajnih površina. Potrebna je i izgradnja društvene prostorije za razne aktivnosti gdje bi se okupljala djeca i omladina. U tome smo voljni, kao mještani, i sami maksimalno učestvovati raznim aktivnostima ali i finansijski“, kaže Arif Ljubijankić iz Naše stranke, i sam stanovnik Velikog Luga.

Svi nabrojani nedostaci govore da je Veliki Lug na periferiji interesa gradskih vlasti. U vezi s tim Mjesni ogranak Naše stranke u ovoj mjesnoj zajednici već je dva puta do sada sazivao zainteresirane građane da javno progovore o problemima koji ih muče i upoznali se s načinima rješenja istih kroz mehanizme funkcionisanja mjesne zajednice i grada. To će činiti i ubuduće sve dok se neki od ovih problema ne nađe na programu nadležnih organa i ustanova, kazao je Arif Ljubijankić.