Klub vijećnika Naše stranke u Novom Gradu je uputio inicijativu prema Općinskom vijeću, koju su pripremile Alisa Davidović i Arijana Turković, a tiče se obnove devastiranih parkovskih površina.

„Inicijativa obuhvata parkove u Omladinskih radnih brigada (Dobrinja), kod Trga solidarnosti i ul. Bajrama Zenunija (Alipašino polje), zatim Adija Mulabegovića (Sarajevsko polje), u Brčanskoj (Otoka) te Gradačačkoj (Čengić Vila)“, kazala je Alisa Davidović, koja je radila na pripremi potrebne dokumentacije.

„Odmor stanovnika u parkovima ima važan značaj kao faktor neutralizacije specifičnih uslova života u savremenom gradu. Kako su prakovske i zelene površine osnova za razvoj normalnog društvenog života te za poboljšanje estetskih, rekreativnih, sanitarno-higijenskih funkcija naselja, smatramo da je općina Novi Grad odgovorna da hitno reaguje i iznađe rješenja za preuređenje, obnovu i održavanje parkovskih površina na navedenim lokacijama“, dodala je Davidovićeva.

„Svjesni obima problema i velikog broja ovakvih lokacija na području općine, odlučili smo ponuditi potpuno besplatno naše prijedloge rješenja s kalkulacijama cijena za navedene lokacije. Općinskom vijeću smo dostavili analizu postojećeg stanja i prijedloge rješenja parkovskih površina“, naglasila je Arijana Turković iz Općinskog odbora NS Novi Grad.

„Usvojeni budžet za 2016. godinu nam govori da je općina Novi Grad spremna da se nosi s ovim problemom i da izdvoji sredstva za obnovu i održavanje parkovskih i zelenih površina u kojima će stanovnici spomenutih naselja imati višestruke koristi. S tim u vezi, tražimo odgovore općinskih struktura po ovom pitanju“, dodala je Turkovićeva.