Vibor Handžić (vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo) i Arijana Turković (članica Općinskog odbora Naše stranke Novi Grad Sarajevo) učestvovali su na Okruglom stolu “Uloga kantona i općina u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom” koji je održao Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Na Okruglom stolu se analizirao položaj osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, gdje su naši članovi predstavili politiku Naše stranke i rješenja vezana sa status lica sa invaliditetom.

“Važno je naznačiti da se država Bosna i Hercegovina neodgovorno ponaša prema međunarodnim dokumentima koje olako potpisuje, međutim, ne realizira u praksi, izmjeni propisa, izdvajanju sredstava kojim bi se osigurale jednake prilike za sve, te zaštitile ugrožene kategorije. Također, vrijedi napomenuti da je kod nas i dalje prisutan problem razdvajanja kategorija lica sa invaliditetom po uzroku sticanja invaliditeta, što je praksa koja se mora prekinuti”, kazao je Handžić.

“Naši vijećnici i vijećnice rade na konkretnim inicijativama na lokalnoj razini. Općinski odbor Naše stranke u Novom Gradu je pokrenuo više inicijative koje imaju za cilj olakšavanje pristupa za lica sa invaliditetom. Reagovali smo i u konkretnim slučajevima, ali ono što moramo nastaviti zagovarati jesu sistemska rješenja, koja idu šire od jedinica lokalne samouprave”, kazala je Arijana Turković.