Zovem se Arijana Turković. Odrasla sam i trenutno živim na Otoci u opštini Novi Grad. Završila sam OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“. Divna učiteljica kao i nastavnice su kroz moje osnovno školovanje u meni razvile osjećaj za vannastavne aktivnosti, tako da većina sekcija nije mogla proći bez mene.

Već u srednjoj školi, Prvoj gimnaziji u Sarajevu, rađa se ljubav prema društvenom angažmanu. Tada počinjem da volontiram u organizaciji „Sumero“ iz koje nosim i svoje najvažnije volonterske projekte poput rada s djecom u autističnom spektru. Moj drug Timur me je učinio najsretnijom volonterkom na svijetu kada je prvi put izgovorio riječ „mama“.

Pored Sumera, radila sam i u „Kutku“, udruženju  za rad s djecom sa teškoćama u učenju i razvoju. Tu upoznajem divne ljude i mnogo učim od divne žene Edinalde Jakubović, te volontiram na projektu hipoterapije.

Pored volonterskog rada, jako rano sam počela da se osamostaljujem, tako da sam već u srednjoj školi radila u marketinškim agencijama (MPG i AlterMedia), zatim na festivalima poput Sarajevo Film Festivala, i mnoge druge honorarne poslove. Tada sam znala da više nije moguće da od mame tražim novac za stvari koje sam željela, te sam imala velike ciljeve da pokrenem sama svoj biznis.

Zbog tog upisujem Ekonomski fakultet u Sarajevu, koji završavam na vrijeme. Nakon fakulteta radim pripravnički u računovodstvu, čime nisam bila zadovoljna, jer iako socijalno ugledan, taj posao ipak ima sužene mogućnosti. Zato ostavljam taj posao i počinjem raditi za Oriflame.

Krenula sam od preporuke kozmetike iz kataloga, a trenutno sam nezavisna Oriflame direktorica. Moj tim danas broji preko 150 žena i muškaraca, koji su uz poslovnu priliku krenuli da grade karijeru i vode svoje vlastito poslovanje. Moj tim danas ima pet menadžerica, uspješnih i ambicioznih mladih žena, koje očekuju i novi uspjesi i statusi. Najveća radost koju nosi ovaj posao jeste pomaganje, ako pomognete drugima da zarade novac i izgrade karijeru, vi ćete biti uspješniji.

U Našu stranku sam se učlanila, jer osjećam da je rad u zajednici i pomaganje nešto što me ispunjava. Smatram da se budžetski novci, koje svi mi uplaćujemo preko doprinosa/poreza, mogu na bolji način iskoristiti, nego što je to dosad rađeno.

Kao članica Naše stranke, pokrenula sam niz inicijativa u tom smjeru: tražila sam stipendiranje talentiranih mladih osoba na svim poljima (sportisti, olimpijci, mladi književnici i dr.) bez obzira na socijalni status ili školski uspjeh. Zatim, tražila sam formiranje gradskog biznis centra za mlade, kao i osnivanje gradskog centra za volonterizam koji bi bio uvezan s gradskim biznis centrom.  Pored toga, uvijek sam željela da inkluzija nije samo riječ na papiru, te sam odlučila da ću pisati inicijative koje će polako stvarati društvo u kojem sve osobe bez obzira na intelektualne ili fizičke poteškoće jednako učestvuju u svim društvenim aktivnostima.

Kandidirala sam se, jer u lokalnim vijećima nije bilo sluha za ove inicijative, i jer ću kao vijećnica moći mnogo brže i lakše da dovedem ove i ovakve inicijative do realizacije. Zato tražim vaše povjerenje na izborima 2. oktobra. Važno je da budemo dobre komšije, izađemo na izbore i sami donosimo odluke o tome da li će naša zajednica biti humanija i uređenija u iduće četiri godine.