Arijana Turković, članica Naše stranke Novi Grad, uputila je inicijativu za postavljanja stubova za zabranu parkiranja u ulici Žrtava fašizma od broja 4 do broja 13, MZ Otoka.
“Radi učestalog parkiranja vozila ispred ulaza u stambene zgrade, građani/ke su spriječeni/e da nesmetano uđu u svoje haustore. Pored toga kretanje između parkiranih automobila je nekada skoro i nemoguće, jer su parkirana vozila previše blizu. Pored kršenja člana 69. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju krši se I Konvencija o pravima osoba s invaliditetom”, kazala je Turkovićeva.
“Nezamislivo je za građane/ke ove ulice da u goste pozovu svoje prijatelje korisnike/ce kolica, slabovidne i slijepe osobe, jer im nepropisno parkirani automobili smetaju prilikom kretanja. Korisnici/e kolica pored što moraju da se suočavaju sa arhitektonskim barijerama ulaza u haustore i stepenicama, moraju i da razmišljaju ko će ih prenijeti preko parkiranih automobila jer između njih nema prostora za kretanje”, dodala je.

“Nakon razgovora s građanima/kama na savjetu MZ Otoka, preko Kluba vijećnika NS, zatražili smo rješavanje ovog problema u ulici Žrtava fašizma od broja 4 do broja 13 te postavljanje stubove za zabranu parkiranja. Prostor na kojem se automobili parkiraju jeste trotoar koji treba da služi građanima/kama ove ulice za nesmetano kretanje u naselju”, zaključila je Turković.